Officiální stránky obce Kryštofovo Údolí...
JA slide show
   
AKTUALITY Tisk

Instrukce ke svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu je každou středu. U čtrnáctidenní frekvence svozu platí, že zelená nádoba je vyvezena v sudý týden, hnědá nádoba v lichý týden. Respektujte prosím toto pravidlo, pracovníci A.S.A. mají omezenou kapacitu vozu. Komu nestačí svoz jednou za čtrnáct dní, může si kdykoliv zažádat o frekvenci týdenní. Děkujeme Vám 

Informace k vydávání cestovních pasů a občanských průkazů k 1.1.2016 

Informace k vydávání cestovních pasů a občanských průkazů k 1.1.2016 naleznete níže v souborech ke stažení. 

Platební instrukce - poplatky a nájemné za pozemky 2016

Poplatky za svoz a odstranění komunálního odpadu za rok 2016 zůstávají beze změny, ceník naleznete níže v souborech ke stažení.

Poplatky za odpady a psy na rok 2016 uhraďte  do 31.3.2016 na bankovní účet obce č. 20429461/0100 pod variabilním symbolem 1 (= Kryštofovo Údolí) nebo 2 (= Novina) + číslo popisné v trojciferném tvaru, tzn. že např. č.p. 1 bude mít variabilní symbol 1001. Úhradu můžete provést i v hotovosti v kanceláři OÚ.

Nájemné za pozemky i poplatek za psa zůstávají vzhledem k nevýznamné inflaci ve stejné výši jako loni. Úhradu proveďte do 30.4.2016

Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, výzvu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celé znění výzvy naleznete v sekci Úřední deska. Seznam vlastníků a informace pro veřejnost jsou k nahlédnutí níže v souborech ke stažení. 

Dotační program obce na podporu výstavby ČOV

Z důvodu zkvalitnění životního prostředí v naší obci, se zastupitelstvo obce dohodlo na vyhlášení dotačního programu obce pro výstavbu nebo modernizaci ČOV, případně výstavbu jiného zařízení na čištění odpadních vod, které je v souladu s platnou právní úpravou. Pokud by jste měli o tuto podporu zájem, podrobné informace včetně žádosti naleznete v sekci "dotační program čov" v levém sloupci. Správně vyplněnou žádost se všemi přílohami je nutno doručit oficielní cestou na obecní úřad.

Nová nádoba na kovové obaly

Za budovou obecního úřadu je umístěna nová nádoba na kovové obaly. Do této nádoby vhazujte nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, plechovky od potravin a ostatní drobné kovové obaly. Do této nádoby nepatří tlakové nádobky od sprejů a obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. 

SMS infokanál

Pokud máte zájem dostávat informace o dění v obci a důležité informace týkající se všech výluk,havárií apod. a aktuálně vám zprávy nechodí, zašlete vaše jméno, příjmení, číslo popisné a telefonní číslo na email obecního úřadu. Pokud naopak tyto informace dostávat nechcete, kontaktujte nás také na některý z našich mailů.

Sběrné místo drobných baterií

Ve vstupu do budovy Obecního úřadu je umístěna krabice, do které můžete odkládat vybité baterie z drobných spotřebičů a domácí elektroniky. Baterie jsou následně odváženy k recyklaci a nezatěžují tak životní prostředí škodlivými látkami obsaženými uvnitř.

Nález psa

Prosíme občany, aby v případě nalezení odloženého nebo zatoulaného psa kontaktovali p. starostu nebo případně p. místostarostu (telefonní čísla jsou uvedena v kontaktech na obec) . V případě, že ani jeden z nich nebude k zastižení, je nutné kontaktovat psí útulek v Krásném Lese - tel. 606 345 536. 

Ceník za svoz komunálního odpadu

č.ú. 20429461/0100
VS: Kryštofovo Údolí - před č.p. zařadit číslo 1 (pro č.p. méně než třímístná - např. č.p. 5 - bude VS 1005, č.p. 12 - bude č.p. 1012)
Novina - před č.p. zařadit číslo 2 (stejný systém jako u části Kryštofovo Údolí)
Pro obě části - do poznámky napsat příjmení a jméno.

 

Hledání

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Počasí

Počasí pro Kryštofovo Údolí
Chance of Rain Chance of Rain Overcast
11°C 11°C 5°C
Po Út St

Dnes je

Pondělí, 08 Únor 2016

Kontakty

Video


PřihlášeníJA slide show