Officiální stránky obce Kryštofovo Údolí...
JA slide show
   
AKTUALITY Tisk

Oznámení SčVK o přerušení dodávky vody a o rekonstrukci vodovodního řadu Liberec, Machnín, ul. Stará

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., oznamují přerušení dodávky vody v obci Kryštofovo Údolí dne 3.4.2019 od 8:00 do 18:00 hodin a plánují rekonstrukci vodovodu v Liberci - Machníně, ul. Stará v době od 3.4.2019 do 31.7.2019. Konkrétní dny odstávky na vodovodním zařízení budou včas předem oznámeny. Více informací na tel. č. 601 267 267 a v letáku níže v souborech ke stažení.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu - "Jarní úklid"

Sběr objemného a nebezpečného odpadu bude zajištěn v neděli 28. dubna 2019 od 9:00 do 16:00 na obvyklých stanovištích - na ploše naproti Janečkům (u 2. zastávky MHD), u obecní stodoly a u Penzionu Údolanka (otočka autobusu MHD). Velkoobjemový kontejner je určen pro objemný odpad (koberce, matrace, pneumatiky...), čili odpad, který se nevejde do popelnice nebo pytle FCC. Nebezpečný odpad (baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin a louhů, léků...) bude shromažďován po celý den vedle kontejnerů a spolu s nimi odvezen. 

 Inzerát - nabídka práce

Hospůdka  U Kryštofa hledá výpomoc. V případě zájmu volejte panu Slavíkovi na tel. 605 264 366. Více informací v letáku níže v souborech ke stažení. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky - poděkování

Oblastní charita Liberec velice děkuje všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky 2019. V Kryštofově Údolí a Novině bylo letos vykoledováno Kč 10 735,--. Výtěžek bude použit na podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy. Více naleznete níže v souborech ke stažení. 

Instrukce k platbě poplatků za rok 2019

Poplatek za psa - 100,-- Kč (důchodce 50,-- Kč), za každého dalšího psa 200,-- Kč (důchodce 100,-- Kč) úhrada do 31.03.2019

Poplatek za odpady - ceny pro rok 2019 zvýšeny, podrobný rozpis naleznete níže v souborech ke stažení. Úhrada do 31.03.2019.

Nájemné za pozemky - částka stejná jako loni , úhrada do 30.04.2019

č. účtu obce: 204 294 61/0100, variabilní symbol = čtyřciferné číslo začínající 1 (Kryštofovo Údolí) nebo 2 (Novina) + číslo popisné (např. Novina 21 bude mít VS 2021)

Platbu můžete provést i v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. 

 

Hlášení pálení klestí 

Pro hlášení pálení klestí používejte formulář v sekci "Obecní informace" - "hlášení pálení klestí".  

Místní knihovna - nová služba 

Milí čtenáři, uvědomujeme si, že pro některé z Vás je výstup schodů do 1. patra nepřekonatelnou překážkou, proto místní knihovna nově nabízí bezplatnou službu méně pohyblivým občanům - donášku knih do Vašich domovů, a to jednou měsíčně. V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. č. 722 634 282 Žilková. 

Instrukce ke svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu je každou středu. U čtrnáctidenní frekvence svozu platí, že zelená nádoba je vyvezena v sudý týden, hnědá nádoba v lichý týden. Respektujte prosím toto pravidlo, pracovníci A.S.A. mají omezenou kapacitu vozu. Komu nestačí svoz jednou za čtrnáct dní, může si kdykoliv zažádat o frekvenci týdenní. Děkujeme Vám 

SMS infokanál

Pokud máte zájem dostávat informace o dění v obci a důležité informace týkající se všech výluk,havárií apod. a aktuálně vám zprávy nechodí, zašlete vaše jméno, příjmení, číslo popisné a telefonní číslo na email obecního úřadu. Pokud naopak tyto informace dostávat nechcete, kontaktujte nás také na některý z našich mailů.

Nález psa

Prosíme občany, aby v případě nalezení odloženého nebo zatoulaného psa kontaktovali p. starostu nebo případně p. místostarostu (telefonní čísla jsou uvedena v kontaktech na obec) . V případě, že ani jeden z nich nebude k zastižení, je nutné kontaktovat psí útulek v Krásném Lese - tel. 606 345 536. 

 

 

Hledání

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Počasí

Počasí pro Kryštofovo Údolí
°C °C °C
So Ne Po

Dnes je

Sobota, 23 Březen 2019

Kontakty

Video


PřihlášeníJA slide show