Officiální stránky obce Kryštofovo Údolí...
JA slide show
   
Povinně zveřejňované informace Tisk

..

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17 bodové osnovy Věstníku č. 7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

...

1...Oficiální názevObec Kryštofovo Údolí
2...Důvod a způsob založenídle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení v platném znění
3...Organizační struktura 
3.1..Seznam podřízených povinných subjektů.
3.2..Zřizované organizace 
4...Kontaktní spojení.
4.1..Kontaktní poštovní adresa
Obec Kryštofovo Údolí
Kryštofovo Údolí 166, 46002 Liberec 2
4.2..Adresa úřadovny pro osobní návštěvuKryštofovo Údolí 166, 46002 Liberec 2
4.3..Úřední hodiny
pondělí...8:00 - 11:30...12:30 - 16:00
středa....8:00 - 11:30...12:30 - 17:00
4.4..Telefon722 634 282, 777 280 046
4.5..Fax 
4.6..ID datové schránky

8u2azi8

4.7..Internetové stránky

www.krystofovoudoli.eu

4.8..Elektronická podatelna

 

5...Bankovní spojení:

Komerční banka a. s., č. ú. 20429461/0100
6...IČO00671991
7...DIČnejsme plátci DPH
8...Dokumenty...
8.1..Seznam hlavních dokumentů ...
8.2..RozpočetRozpočet
8.3..Výsledek hospodařeníVýsledek hospodaření
9...Žádosti o informaceOÚ Kryštofovo Údolí, osobně v úřední dny, telefonicky, stále na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
10...Příjem žádostí a dalších podáníObecní úřad v úřední hodiny, stále na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
11...Opravné prostředky...
12...Formuláře- všechny potřebné formuláře lze získat na obecním úřadě, některé v sekci obecní informace/formuláře ke stažení
13...Popisy postupů - návody pro řešení životních situací- projednání na OÚ osbobně, telefonicky nebo e-mailem
14...Předpisy...
14.1..Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

14.2..Vydané právní předpisy

- organizační řád

- řád pohřebiště

- obecně závazné vyhlášky
- interní předpisy a směrnice

15...Úhrady za poskytování informací...
15.1..Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete v sekci "obecní informace / vyhlášky obce"
15.2..Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací...
16...Licenční smlouvy ..
16.1..Vzory licenčních smluv ...
16.2..Výhradní licence .....
17...Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

Hledání

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Počasí

Počasí pro Kryštofovo Údolí
°C °C °C
St Čt

Dnes je

Středa, 23 Říjen 2019

Kontakty

Video


PřihlášeníJA slide show