hlášení pálení klestí Tisk

Pro hlášení pálení klestí na Vašem pozemku používejte následující odkaz:

https://paleni.izscr.cz/