Officiální stránky obce Kryštofovo Údolí...
JA slide show
   
AKTUALITY Tisk

Vývoz a čištění fekálních jímek, septiků a ČOV - ČÍMA odpady s. r. o.

V sobotu 1. června 2019 a v případě velkého zájmu i v neděli 2. června 2019 je naplánováno čištění a vyvážení fekálních jímek, septiků a ČOV. V případě zájmu se objednejte na tel. č. 603 503 967 - firma ČÍMA odpady s.r.o. Více informací v letáku níže v souborech ke stažení. 

Realizace projektu "Přírodní zahrada v centru obce"

Prostor nynější zahrady pro děti ze školky Mraveniště bude od dubna do října 2019 procházet revitalizací, kterou spolufinancuje Nadace Partnerství a obec Kryštofovo Údolí. Bližší informace zde: https://www.100-chuti.cz 

Kontrola a čištění komínů

Termín čištění a kontroly komínů je stanoven na 21. - 22.5.2019. Objednávky na tel. č. 602 111 632 Marcela Macháčková. Více informací naleznete v letáků níže v souborech ke stažení.  

Oznámení SčVK o rekonstrukci vodovodního řadu Liberec, Machnín, ul. Stará

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., oznamují rekonstrukci vodovodu v Liberci - Machníně, ul. Stará v době od 3.4.2019 do 31.7.2019. Konkrétní dny odstávky na vodovodním zařízení budou včas předem oznámeny. Více informací na tel. č. 601 267 267 a v letáku níže v souborech ke stažení.

Inzerát - nabídka práce

Hospůdka  U Kryštofa hledá výpomoc. V případě zájmu volejte panu Slavíkovi na tel. 605 264 366. Více informací v letáku níže v souborech ke stažení. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky - poděkování

Oblastní charita Liberec velice děkuje všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky 2019. V Kryštofově Údolí a Novině bylo letos vykoledováno Kč 10 735,--. Výtěžek bude použit na podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy. Více naleznete níže v souborech ke stažení. 

Instrukce k platbě poplatků za rok 2019

Poplatek za psa - 100,-- Kč (důchodce 50,-- Kč), za každého dalšího psa 200,-- Kč (důchodce 100,-- Kč) úhrada do 31.03.2019

Poplatek za odpady - ceny pro rok 2019 zvýšeny, podrobný rozpis naleznete níže v souborech ke stažení. Úhrada do 31.03.2019.

Nájemné za pozemky - částka stejná jako loni , úhrada do 30.04.2019

č. účtu obce: 204 294 61/0100, variabilní symbol = čtyřciferné číslo začínající 1 (Kryštofovo Údolí) nebo 2 (Novina) + číslo popisné (např. Novina 21 bude mít VS 2021)

Platbu můžete provést i v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. 

 

Hlášení pálení klestí 

Pro hlášení pálení klestí používejte formulář v sekci "Obecní informace" - "hlášení pálení klestí".  

Instrukce ke svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu je každou středu. U čtrnáctidenní frekvence svozu platí, že zelená nádoba je vyvezena v sudý týden, hnědá nádoba v lichý týden. Respektujte prosím toto pravidlo, pracovníci A.S.A. mají omezenou kapacitu vozu. Komu nestačí svoz jednou za čtrnáct dní, může si kdykoliv zažádat o frekvenci týdenní. Děkujeme Vám 

SMS infokanál

Pokud máte zájem dostávat informace o dění v obci a důležité informace týkající se všech výluk,havárií apod. a aktuálně vám zprávy nechodí, zašlete vaše jméno, příjmení, číslo popisné a telefonní číslo na email obecního úřadu. Pokud naopak tyto informace dostávat nechcete, kontaktujte nás také na některý z našich mailů.

Nález psa

Prosíme občany, aby v případě nalezení odloženého nebo zatoulaného psa kontaktovali p. starostu nebo případně p. místostarostu (telefonní čísla jsou uvedena v kontaktech na obec) . V případě, že ani jeden z nich nebude k zastižení, je nutné kontaktovat psí útulek v Krásném Lese - tel. 606 345 536. 

 

 

Hledání

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Počasí

Počasí pro Kryštofovo Údolí
°C °C °C
Po Út St

Dnes je

Pondělí, 20 Květen 2019

Kontakty

Video


PřihlášeníJA slide show